Naše investice

Pro firmy jsme skutečným partnerem, který poskytuje nejen finanční stabilitu, ale především pomáhá v dalším růstu a dosažení úspěchu na zahraničních trzích.

BHM group významně investuje především do projektů a firem s vysokou přidanou hodnotou, a to ať už se jedná o vyspělé firmy, startupy, realitní projekty, či výstavbu a development obnovitelných zdrojů energie.

Private Equity

Investujeme do projektů a podniků z oborů, kterým rozumíme a dokážeme je dále rozvíjet.

Zásluhou naší letité zkušenosti jsme zvládli provést řadu úspěšných transformací firem, při nichž jsme zásadně přebudovali jejich strukturu i strategii. Opakovaně jsme dokázali firmy provést skrze složitá období a posunout je na cestu dalšího růstu. Naše schopnosti nespočívají pouze v poskytování potřebného financování, ale také v manažerské podpoře, která je klíčem k úspěšnému překonání výzev na cestě k prosperitě každé společnosti.

Venture Capital

Hledáme cesty, jak dělat věci lépe. Náš praktický přístup je to, co nás odlišuje. Pomáháme v oblastech, které jsou pro firmy nejdůležitější.

Investujeme s ohledem na perspektivní příležitosti, které přinášejí rozvoj moderních technologií. Prioritou je využít potenciál jak vědy, tak i kreativního ducha jednotlivých společností. Naše investice jsou dlouhodobé a staví především na inovacích. Firmám pomáháme především s obchodem a expanzí do zahraničí.

Renewables

Jen díky investicím do nových technologických projektů zvládneme překonat výzvy, které před námi v budoucnosti stojí.

V současnosti jsme v energetickém průmyslu se zaměřením na obnovitelné zdroje energie aktivní v šesti zemích střední Evropy a Skandinávie. Díky našim zkušenostem a mnoha úspěšným projektům jsme schopni nabídnout komplexní služby – od developmentu, přes výstavbu až po provoz. Soustředíme se na dlouhodobá a stabilní partnerství, která berou ohledy na zdravý ekonomický růst a jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Renewables

Jen díky investicím do nových technologických projektů zvládneme překonat výzvy, které před námi v budoucnosti stojí.

V současnosti jsme v energetickém průmyslu se zaměřením na obnovitelné zdroje energie aktivní v šesti zemích střední Evropy a Skandinávie. Díky našim zkušenostem a mnoha úspěšným projektům jsme schopni nabídnout komplexní služby – od developmentu, přes výstavbu až po provoz. Soustředíme se na dlouhodobá a stabilní partnerství, která berou ohledy na zdravý ekonomický růst a jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Real Estate

V oblasti Real Estate rozvíjíme naše aktivity na dvou pilířích, jedná se o rezidenční a komerční nemovitosti. V rámci rezidenčních nemovitostí se zaměřujeme na atraktivní projekty, kde stavíme takové budovy, které přispívají nejen k urbanistickému rozvoji dané lokality, ale mají vysoký uživatelský standard pro lidi a jejich život. V oblasti komerčních realit se jedná o široké portfolio logistický center a obchodních parků. V tomto segmentu působí skupina BHM v celém středoevropském regionu, v zemích jako je Slovensko, Slovinsko, Chorvatko nebo v Polsko.

Komerční Real Estate

Naše skupina kontinuálně hledá atraktivní akviziční příležitosti, ve kterých klademe velký důraz na chytrá řešení, která přímo navazují na naši filozofii udržitelnosti a prospěšnosti životnímu prostředí.

V oblasti komerčních nemovitostí vlastníme a provozujeme logistická a výrobní centra ve Slovinsku, Srbsku, Chorvatsku a na Slovensku. Dlouhodobě zvyšujeme jejich potenciál a hledáme cesty, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům našich klientů. Druhou sférou našeho zájmu jsou retail parky, které mají na trhu své nezastupitelné místo a důležitou roli sehrávají především v regionech, kde obsluhují vybrané spádové oblasti. V tomto segmentu naše skupina vlastní a provozuje moderních obchodních centra po celém Polsku.

Rezidenční Real Estate

Zajímají nás perspektivní nemovitostní projekty s velkým potenciálem a důrazem na kvalitu.

V oblasti rezidenčních nemovitostí investujeme do projektů už v počáteční fázi developmentu. Náš tým profesionálů disponuje zkušenostmi z významných společností v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Hlavními oblastmi našeho zájmu jsou nyní nadstandardní senior resorty a rezidenční projekty bytových i rodinných domů v blízkém okolí Prahy.

Creating value together

Sídlo

BHM group a.s.
Ovocný trh 1096/8
Staré Město
110 00, Praha 1