Kdo jsme

BHM group je dynamický tým profesionálů, které spojuje jasná vize, víra v osobní zodpovědnost a touha dosahovat mimořádných výsledků. Společným cílem je vytvářet přidanou hodnotu, a především rozvíjet potenciál společností, kterým se věnují.

Zaměstnanci BHM group disponují bohatými zkušenostmi z mezinárodního prostředí a řízení globálních firem orientovaných nejen na strojírenství, finance, energetiku a zdravotnictví, ale i na vědu a moderní technologie. Díky tomu plně chápou složitost mnoha odvětví a dokážou se aktivně zapojovat do dalšího rozvoje a růstu společností v portfoliu skupiny.

Máme dostatek znalostí, zkušeností i sebevědomí budovat silné a stabilní značky.

Tomáš Krsek

Founder

Tomáš Krsek vystudoval Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po ukončení studia financí zastával různé manažerské funkce ve společnosti Škoda Plzeň. Několik let působil jako finanční ředitel skupiny a následně jako CEO transportní divize.

V závěru roku 2010 se stal největším akcionářem této divize, kterou řídil až do jejího prodeje v roce 2017. Po odchodu ze společnosti Škoda Transportation založil investiční skupinu BHM group, která investuje do technologických firem a obnovitelných zdrojů energie.

Jan Černý

Managing Director

Jan Černý zahájil svou akademickou a profesní dráhu v USA a Anglii. Je držitelem titulu Master in Financial Economics, který získal na University of Oxford. Po návratu do České republiky pracoval pro předního evropského výrobce kolejových vozidel Škodu Transportation, kde se z pozice finančního ředitele a člena představenstva podílel na rozvoji a růstu celé skupiny.

Od roku 2018 vede Jan Černý investiční skupinu BHM, kde hraje klíčovou roli v strategickém směřování, globální expanzi, a především významnou měrou přispívá k jejímu dalšímu rozvoji. Kromě dohledu nad investiční strategií skupiny se zvláště zaměřuje na řízení investic a strategickém vedení finančních aspektů projektů v průmyslovém sektoru a oblasti nemovitostí. Díky tomu aktivně přispívá k celkovému úspěchu BHM group.

Přemysl Rubeš

Managing Partner společnosti
Presto Ventures

Přemysl vystudoval matematiku a matematické inženýrství na jaderné fakultě (FJFI) ČVUT v Praze a na prestižní francouzské “Grande Ecole” ENSTA ParisTech. Kariéru začínal jako quant analyst Revenue Managementu aerolinek Air France. Po několikaletém působení ve Francii se do ČR vrátil jako zakladatel a ředitel pobočky francouzské IT společnosti Altersis.

Po svém návratu se připojil k investiční skupině Rockaway, kde vedl dopravně-technologické projekty a investice. V roce 2016 spolu s Tomášem Krskem a jeho BHM group založil investiční firmu Presto Ventures, která investuje do early stage technologických start-upů.

Vedle investic v CEE a podpory portfoliových firem se věnuje také inkubaci nových projektů ze STEM prostředí (Science, Technology, Engineering, Mathematics), přednáší o start-upech a mentoruje v inkubátorech v Evropě i USA.

Miloš Kratochvíl

Předseda představenstva

Miloš Kratochvíl vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po desetileté zkušenosti v oblasti bankovnictví působil dlouhodobě v managementu strojírenské skupiny Škoda Plzeň, kde se podílel na oborové restrukturalizaci skupiny. Následně působil v pozici finančního a generálního ředitele holdingové společnosti.

V rámci BHM group zastává pozici předsedy představenstva. Jeho hlavní kompetencí je corporate governance, koordinuje vnitroskupinové financování a také vztahy s akcionáři a partnery.

František Vladař

Investment & Project Director

František Vladař vystudoval stavební fakultu na ČVUT Praha a Human Resources Management na School of Business and Finance, Sheffield Hallam University, UK. Má více než 20 let zkušeností v oblasti stavebnictví, dodávek technologických celků, energetiky, obnovitelných zdrojů, nemovitostí a zahraničního obchodu v Evropě, Asii, Středním Východě a Africe. Působil řadu let jako personální ředitel Skanska, generální ředitel ČKD Export, obchodní a výkonný ředitel ČKD Energy.

V BHM group se věnuje zejména investicím v oblastech výrobních firem ve strojírenství, nových technologií v obnovitelných zdrojích, realitních developerských projektů a dále přípravě projektů výstavby nemocnic v zahraničí.

Jan Chaloupka

Partner a Managing Director pro komerční Real Estate

Jan Chaloupka vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a ve studiu pokračoval také ve Vídni a Budapešti. Svou profesní kvalifikaci si prohloubil na CEMS a ACCA. Na Vysoké škole ekonomické přednášel advance corporate finance a investiční rozhodování.

Svou pracovní kariéru zahájil v poradenské společnosti KPMG v Praze a Dubai. Poté pracoval v Immofinanz ve Vídni, kde zastával pozici Country Manager pro Slovensko a vedl Controlling pro CEE, zde se také podílel na restrukturalizaci ruského portfolia. Pro finanční skupinu PPF zastával pozici CFO v Moskvě pro logistické portfolio. Po příchodu v roce 2019 do BHM Group založil oddělení logistiky a retail parků, které má jako Managing Partner pro komerční Real Estate na starosti.

Jonáš Kotyza

Associate Partner

Před nástupem do BHM pracoval Jonáš Kotyza 6 let v oblasti corporate finance. Participoval na projektech pro lokální i zahraniční klienty, v rámci kterých se podílel na řadě úspěšných M&A transakcí, emisí dluhopisů či IPO.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a zúčastnil se studijních pobytů na McCombs School of Business (Texas, USA) a London School of Economics (LSE).

Jan Izák

Associate Partner

Jan Izák vystudoval Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově a University of St. Gallen ve Švýcarsku. První praxi získal na stážích v controllingovém oddělení Telefonica O2 a ve společnosti McKinsey & Company, kde se podílel na projektech optimalizace nákladů v oblasti telekomunikací.

V BHM group má na starost analýzu investičních příležitostí a následný rozvoj portfoliových společností. V současné době působí mj. jako finanční ředitel společnosti BLOCK, a.s.

Michal Prause

Associate Partner ve skupině
BHM Renewables

Michal Prause se zaměřuje na investice v oblasti obnovitelných zdrojů, specificky na akvizice a divestice projektů solárních a větrných elektráren. V minulosti pracoval jako analytik v týmu BHM, konzultant ve společnosti Kearney a jako ekonomický analytik britského velvyslanectví v Praze.

Dr. Markus Keussen

CEO Reinsberg Group

Markus je absolventem magisterského a doktorského programu v oboru Business Administration na University of Kiel. Svou profesní kariéru zahájil ve společnosti BMW AG, v její centrále v Mnichově, na několika provozních a strategických pozicích produktového managementu pro Evropu a USA. Později se zabýval byznys consultingem, kdy radil hlavním automotive OEM společnostem v Evropě i USA v oblastech restrukturalizace, růstu trhu a optimalizace procesů. Poté se vrátil na provozní pozici v automobilovém průmyslu jako člen představenstva pro marketing v NISSANu pro Německo v RENAULT NISSAN Deutschland AG.

Po 14 letech v automobilovém sektoru se Markus přesunul do zdravotnického sektoru a připojil se k DRAEGER AG v Německu, aby vedl byznys v oblasti nemocniční infrastruktury jako global president, kde řídil mezinárodní týmy a také německé a mezinárodní výrobní závody. Po 8 letech využil příležitosti k rozšíření globálního směřování SIMEON Medical, rodinné středně velké společnosti. Během jeho 8 leté působnosti se SIMEON vypracoval na jednoho z předních mezinárodních poskytovatelů nemocničních řešení. Nyní má Markus ve skupině BHM na starosti řízení investic v rámci Reinsberg Group, kde má za cíl vybudovat a řídit společnosti v oboru medicínských technologií a zlepšit jejich výkonnost v rámci konsolidace tohoto odvětví.

Robert Doucha

Technical Director ve skupině
BHM Renewables

V posledních 10 letech byl Robert Doucha zodpovědný za akvizice, řízení a odchod z projektových společností v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zaměřených na solární a větrné elektrárny v Evropě. Po akvizici společnosti Winda Power v roce 2017 úzce spolupracoval s finským týmem na rozšíření podnikání prostřednictvím vývoje a výstavby větrných elektráren. Jako klíčový lídr společnosti je zodpovědný za řízení organizace tak, aby splnila cíle stanovené akcionáři. V současné době aktivně řídí výstavbu 200 MW portfolia větrných farem pro špičkového mezinárodního investora, společnost Blackrock.

Vystudoval jadernou fyziku na ČVUT v Praze a v minulosti působil např. jako FEM analytik v Mercedes Benz, jako vedoucí týmu v R&D Robert Bosch nebo jako výzkumný pracovník v Ústavu jaderných paliv Praha.

Lucie Dofková

Investment Manager ve skupině
BHM Renewables

Lucie Dofková aktivně řídí portfolio projektů solárních elektráren napříč Evropou. Jako členka představenstva finského developera Winda Energy se podílí především na finančním a strategickém řízení firmy. Jako Group CFO je ve Finsku zodpovědná nejen za finanční management celého portfolia vlastněného skupinou, ale také za finanční management portfolia vlastněného společností Blackrock, které je aktuálně ve výstavbě. Také se věnuje vyhodnocování investičních příležitostí ve Skandinávii a v balkánských zemích.

Vystudovala obory management a mezinárodní právo. Zkušenosti získala ve finančním oddělení Citibank a jako daňový a účetní poradce.

Peter Šišo

Investment Manager

Peter vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a zúčastnil se studijního pobytu na Robins School of Business (Virginia, USA). Po studiích pracoval tři roky v poradenské firmě EY v oddělení Valuation & Business modelling a poté čtyři roky pro jednu z největších lékárenských skupin v Evropě Dr. Max (Penta Investments) kde jako člen M&A divize odpovídal za expanzi skupiny na nové Evropské trhy. Právě díky akvizičnímu apetitu a vstupu na Rumunský, Srbský a Italský trh se v tomto období skupina Dr. Max více než zdvojnásobila.

V BHM group Peter odpovídá za vyhledávaní nových investičních příležitostí, jejich exekuci a následný rozvoj portfoliových společností. Kromě segmentu private equity se Peter aktivně zabývá rozvojem portfolia retail parků a logistických center v regionu střední, východní a jižní Evropy.

Miroslav Tabernaus

Investment Manager

Miroslav získal titul Master of International Management (CEMS) na VŠE v Praze a na NHH v Bergenu. Poté pracoval jako analytik v poradenské společnosti Roland Berger Strategy Consultants, investiční a projektový manažer v investiční skupině Natland, investiční manažer v globálním správci private equity fondů Advent International a rovněž jako investiční manažer v českém investičním fondu ESPIRA.

V BHM group má na starost vyhledávání a analýzu investičních příležitostí, vedení transakcí a následný rozvoj portfoliových společností napříč sektory. Miroslav je držitelem certifikátu CFA.

Václav Kůla

Project Manager ve skupině
BHM Renewables

Václav odpovídá za rozvoj nových aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů napříč Evropou, spravuje projektové portfolio firmy a uplatňuje své odborné znalosti při transakcích. Jako odborník na energetiku má rozsáhlé znalosti napříč odvětvím, včetně legislativy, regulace, fungování energetických trhů, ale i techničtějších témat, jako jsou podpůrné služby nebo fungování elektrické soustavy. Díky svým zkušenostem z consultingu a advokacie také drží krok s rychlým vývojem a strategickým směřováním energetiky na lokální i evropské úrovni.

Filip Holubovský

Investment Associate

Filip Holubovský vystudoval obor Finance na Tilburg University v Nizozemsku. První praxi získal na stáži v M&A oddělení společnosti Patria Corporate Finance.

V BHM group má na starost analýzu investičních příležitostí a následný rozvoj portfoliových společností. V současné době se zabývá rozvojem Reinsberg Group.

Jan Švejda

Investment Analyst

Jan získal titul Master of Science na Bocconi University v Miláně. Během studia pracoval jako stážista ve společnosti Bentley Motors, ve finančním oddělení společnosti GasNet, ve Smokestack, jednom z prvních search fundů v CEE regionu, a v oddělení investičního bankovnictví UniCredit ve Vídni, kde pracoval na exekuci M&A transakcí v oblasti energetiky a finančních institucí.

V BHM group se zaměřuje na analýzy odvětví, investičních příležitostí a na akvizice a divestice portfoliových společností.

Martin Sanitrik

Investment Analyst ve skupině
BHM Renewables

Martin vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a zúčastnil se studijních pobytů na francouzské ESSEC Business School a rakouské Wirtschaftsuniversität Wien. Během studia také pracoval jako stážista v Komerční bance a v oddělení Business Recovery Services společnosti PwC. Před nástupem do BHM pracoval v oddělení Korporátních financí a restrukturalizací v rámci EY.

V BHM Renewables se zaměřuje na analýzy investičních příležitostí a rozvoj portfolia energetických projektů.

Lubomíra Černá

PR and Marketing Manager

Svou profesní kariéru zahájila jako novinářka ve veřejnoprávní České televizi v redakci publicistiky, kde nejprve měla na starosti denní publicistiku a posléze dramaturgii hlavního politického diskusního pořadu. Poté pracovala také v soukromé zpravodajské televizi Z1, kde vedla tým diskusních pořadů, ale vyzkoušela i práci píšící novinářky pro tištěný týdeník.

V oboru public relations a marketingu zahájila svou profesní dráhu ve státním sektoru, kde vedla Odbor vnějších vztahů a komunikace ministerstva. V privátním sektoru poté pracovala deset let jako ředitelka marketingu a komunikace pro Škodu Transportation. Na univerzitě vystudovala politologii a marketing.

Tereza Lišková

Office Manager ve skupině
BHM Renewables

Tereza je Office manažerkou Renewables týmu. Stará se o administrativu a pečuje o bezproblémový chod kanceláře a podpůrných procesů. Na starosti má především koordinaci technické a administrativní části projektů, samostatně zajišťuje podklady a dokumenty pro vedení skupiny, nebo nábory a vstupní školení pro stážisty.

Vystudovala obor archivnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své práci využívá zkušenosti nabyté studiem, jako jsou důkladnost, preciznost, nebo umění prioritizace.

Creating value together

Sídlo

BHM group a.s.
Ovocný trh 1096/8
Staré Město
110 00, Praha 1