Společnost Green Horizon Renewables, dlouhodobě nedílná součást skupiny BHM, mění svou značku na BHM Renewables

24. 10. 2023

Společnost Green Horizon se rozhodla pro rebranding svého obchodního jména na BHM Renewables. Změna jména a vizuální identity společnosti je reakcí na rychle rostoucí portfolio aktivit a synergií celé skupiny zejména na zahraničních trzích. Zároveň je to krok, který posiluje vizuální spojení se skupinou BHM.

Změna vizuální identity společnosti představuje důležitý milník na desetileté cestě budování energetické skupiny a směřuje především k jasnějšímu vnímání značky působící v rámci širší skupiny.

Tato iniciativa nic nemění pro stávající zákazníky ani obchodní partnery. BHM Renewables bude i nadále stabilním a důvěryhodným partnerem v oblasti investic zaměřených na obnovitelné zdroje energie s důrazem na větrnou a solární energii.

Společnost BHM Renewables je v současné době aktivní v šesti evropských zemích. Díky zkušenostem a mnoha úspěšným projektům v oblasti obnovitelných zdrojů energie je schopna nabídnout širokou škálu komplexních služeb. Soustředí se na dlouhodobá a stabilní partnerství, která berou ohledy na zdravý ekonomický růst a jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Creating value together

Sídlo

BHM group a.s.
Ovocný trh 1096/8
Staré Město
110 00, Praha 1